Fotoclub Lokeren

Fotoclub Lokeren is een vereniging zonder winstoogmerk die zich tot doel heeft gesteld, binnen de amateurkunsten, de kunstdiscipline fotografie te bestendigen als een volwaardige kunstuiting binnen de kunstensector in het algemeen. Wij stimuleren en begeleiden de aangesloten fotografen in hun zoektocht naar het, voor hen, ultieme beeld. Tijdens de vergaderingen wordt er ondersteuning gegeven onder de vorm van cursussen fotografie. We bespreken stijlen en stromingen door het bekijken van documentaires en fotoboeken. Wij bezoeken regelmatig fotomusea en organiseren clubuitstappen naar fotografisch interessante locaties. Jaarlijks organiseren we een fototentoonstelling. In de gang van het Cultuurcafé worden permanent foto's van de leden tentoon gesteld.

Fotoclub Lokeren engageert zich om een positieve bijdrage te geven aan het socio-culturele leven van de stad Lokeren. Diverse stadsdiensten, zoals de dienst communicatie, toerisme, cultuur en het OCMW doen beroep op onze knowhow voor het aanleveren van foto’s en ander promotiemateriaal. Ook privé initiatieven krijgen onze aandacht. Zo werkten we in het verleden mee aan tentoonstellingen ingericht door vzw Durme – Het Molsbroek, de KBC bank in Lokeren en de Molenaarswoning en waren we verantwoordelijk voor de set fotografie tijdens de opnamen van de kortfilm “Ontspoord”.

Zowel beginnende en gevorderde fotografen zijn welkom. Bij Fotoclub Lokeren ligt de nadruk op de creatieve ontplooiing van het individu, zonder onderscheid van rang noch stand.

Fotoclub Lokeren is lid van het "Centrum voor Beeldexpressie" en de "Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie".

Contactpersoon: 
Etienne Ysewyn
Telefoonnummer: 
0475 410 248