De lokale impact van klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor dieren, het weer en voor mensen,die nu al merkbaar zijn. Hittegolven, droogte, overstromingen, schade aan ecosystemen, bedreiging van de voedselproductie en schade aan de gezondheid worden naar verwachting in de toekomst heviger. Een gids neemt je mee in de Daknamse Meersen om daar ter plekke de concrete gevolgen van de klimaatverandering te bekijken: vernatting, verdroging, exotenuitbreiding, hitte.

Soort activiteit: 
Natuur
Educatief
Geschikt voor de volgende leeftijden: 
7-8
9-10
11-12
13-15
16-18